Replik, ingen större risk för falska läkemedel med parallellimport

Läkemedelshandlarna replikerar på en blogg av Denice Kidd på Svensk Farmaci. 

 

I Denice Kidds blogg i Svensk Farmaci kan det framstå som att parallellimporterade läkemedel har en högre risk för förfalskningar än direktimporterade läkemedel. Det är felaktigt.

Parallellimporterade läkemedel är samma läkemedel som de direktimporterade, men de har passerat ett annat EU-land. Samma krav på märkning och säkerhet gäller för parallellimporterade läkemedel som direktimporterade läkemedel. De restriktioner som förekommer inom EU är framföra allt exportrestriktioner som idag finns i ett tiotal EU-länder. Något EU-kommission regelbundet kritiserar.

För någon månad sedan upptäcktes förfalskade läkemedel, Ozempic, som hittades i distributörs- och grossistledet i Tyskland och Österrike. Det rörde sig inte om parallellhandlade produkter.

Det är olyckligt att Denice Kidd antyder att parallellimport skulle vara en risk för förfalskade läkemedel eftersom det saknas belägg för det. Ur ett samhällsperspektiv behöver parallellhandeln öka för att trycka ned kostnader och öka tillgängligheten. Självklart med den goda säkerhet som vi redan har idag.

Andreas Rosenlund

vd Läkemedelshandlarna

Repliken går också att läsa på Svensk Farmaci.