Om oss

Läkemedelshandlarna består av medlemsföretag som arbetar med så kallad parallellimport av läkemedel. Föreningen bildades 1998 och har som mål att bidra till kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden. Samtliga medlemmar i Läkemedelshandlarna är försäkrade via LFF (Läkemedelsförsäkringen).
Andreas Rosenlund
VD
om oss

VD har ordet

Läkemedelshandeln behöver värnas och utvecklas till nytta för samhället och patienterna. Läkemedelshandeln bidrar till: 

Andreas Rosenlund
Utifrån ett samhällsperspektiv behöver handeln med läkemedel inom EU/EES underlättas. Idag ser vi en rad initiativ som snarare reser högre hinder för handeln. Det kommer drabba oss alla med högre priser och sämre tillgång på läkemedel. Vi behöver snarare underlätta handeln.

Andreas Rosenlund

Medlemmar i Läkemedelshandlarna