Remiss om det danska förslaget om säkerhetslager

Läkemedelshandlarna har skrivit en remiss kring det danska förslaget om att inkludera parallellhandlade läkemedel i kravet på säkerhetslager. Det strider mot EU-rätten och kommer påverka den inre marknaden negativt.

Läkemedelshandlarna har kommenterat det danska förslaget om att införa ett säkerhetslager för läkemedel. Vi menar att parallellhandlade läkemedel behöver undantas eftersom de inte har förutsättningar för att kunna bygga lager. 

Vi har också förstått att den danska regeringen lyssnat på den kritik som framförts kring att inkludera parallellhandlade läkemedel och nu i ett reviderat förslag undantagit parallellhandlade läkemedel från kravet på säkerhetslager.

Läs hela remissvaret här.