Läkemedel

Läkemedelshandlarna fortsätter att rapportera in brister

I april tog Läkemedelshandlarna initiativ till att frivilligt rapportera in brister på läkemedel till Läkemedelsverket under sex månader. Rapporteringen har fungerat bra och förbättrat bilden av läkemedelstillgången i Sverige. Nu har Läkemedelshandlarna beslutat att fortsätta att frivilligt rapportera in brister.​

Läkemedelshandlarna samlar de företag som parallellimporterar läkemedel till Sverige från andra EU/EES länder. För vissa läkemedel svarar handeln med läkemedel, parallellimporten, för över 50 procent av försäljningen i Sverige. Kraven för att tillhandahålla läkemedel ligger däremot på innehavaren för försäljningstillstånd för läkemedlet i Sverige.

När det blir brist på ett parallellimporterat läkemedel som har stor marknadsandel kan det ställa till problem och därför vill medlemmarna i Läkemedelshandlarna förse Läkemedelsverket med mer information. Läkemedelshandlarna tog därför initiativet till att frivilligt rapportera in när det blir brist på läkemedel där parallellhandeln står för en stor del av försäljningen. Det hela skulle ske under sex månader, men nu har Läkemedelshandlarna beslutat att fortsätta den frivilliga inrapporteringen.

Under perioden april till augusti rapporterade medlemsbolagen i Läkemedelshandlarna in över 100 bristsituationer. De vanligaste resterna rörde läkemedlen för behandling av diabetes, epilepsi samt antibiotika och analgetika, smärtstillande läkemedel.

– Parallellhandeln med läkemedel har speciella förutsättningar där tillgången kan variera kraftigt och är beroende av att det finns överskott på läkemedel i andra EU/EES-länder. Men för vissa läkemedel under vissa perioder kan parallellhandeln vara avgörande för tillgången. Därför vill vi bidra till att samhället och myndigheterna får en så god bild som möjligt på tillgången på just dessa läkemedel.

– Vi har därför beslutat att fortsätta att rapportera in brister när parallellhandeln periodvis har stor betydelse för tillgången på läkemedel.

Andreas Rosenlund, VD på Läkemedelshandlarna

Inrapporteringen innebär att lägesbilden över bristsituationer blir mer korrekt vilket underlättar planering och hantering för vården och apoteken. Myndigheterna slipper också jaga information.

För mer information kontakta:

Andreas Rosenlund, VD, 0703591058
Läkemedelshandlarna

Parallellimporterade läkemedel är läkemedel som köps in i andra EU/EES länder och sen säljs i Sverige. Läkemedelshandlarnas medlemmar bidrar till: priskonkurrens på läkemedel med och utan patent, lägre priser på läkemedel, ökad tillgång till läkemedel, besparingar för samhället i periodens vara-systemet, förbättrad marginal för apoteken.