Rapport: Läkemedelshandlarnas branschrapport 2023

Läkemedelshandlarnas Branschrapport för 2023. Parallellimporten av läkemedel har fortsatt gå ner men det finns möjligheter att utveckla den för att minska bristen på läkemedel.

I Läkemedelshandlarnas branschrapport för 2023 konstateras att parallellimporten av läkemedel fortsätter minska. Främst på grund av en svag svensk krona, men också att det finns hinder som beslutsfattare och myndigheter kan åtgärda.

Läs hela branschrapporten här.