Remiss om apotekens höjda marginal

Läkemedelshandlarna har skickat in sin remiss till Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. Vi tillstyrker höjningen men avstyrker den del som innebär att parallellimporterade läkemedel får längre handläggningstid ...

Senaste nyheterna

Replik, ingen större risk för falska läkemedel med parallellimport

Läkemedelshandlarna replikerar på en blogg av Denice Kidd på Svensk Farmaci.    I Denice Kidds blogg i Svensk Farmaci kan det framstå som att parallellimporterade läkemedel ...
Läs hela artikeln

Förenkla importen av läkemedel

Altinget publicerade den 30 oktober 2023, en debattartikel från Läkemedelshandlarna om vikten av att underlätta parallellimport av läkemedel från andra EU-länder. Främst genom en mer ...
Läs hela artikeln
Läkemedel

Läkemedelshandlarna fortsätter att rapportera in brister

I april tog Läkemedelshandlarna initiativ till att frivilligt rapportera in brister på läkemedel till Läkemedelsverket under sex månader. Rapporteringen har fungerat bra och förbättrat bilden ...
Läs hela artikeln

Sverige missar läkemedelsbesparingar i vården

Dansk vård har sparat nästan 840 miljoner danska kronor tack vare priskonkurrens på läkemedelsmarknaden, visar en ny dansk studie som presenteras i Bryssel den 21 januari. Anledningen är att den prispressande parallellimporten utgör en dubbelt så stor andel av den totala läkemedelshandeln i Danmark som i Sverige.

Det danska exemplet visar att svensk vård kan spara många miljoner genom att underlätta för handeln och göra smartare upphandlingar.

Parallellimport

Ett läkemedel kan i princip komma till Sverige på två sätt.

  1. Genom att ett tillverkande läkemedelsbolag importerar läkemedlet till Sverige. Så kallad direktimport.
  2. Genom att ett läkemedelshandlande läkemedelsbolag köper ett läkemedel från ett annat EU/EES land och importerar det till Sverige. Så kallad parallellimport.

Ett parallellt inhandlat läkemedel är godkänt för att säljas i EU/EES och det tillverkas i samma fabriker som det direktimporterade läkemedlet. Skillnaden är att det passerat ett annat EU/EES-land innan det kommer till Sverige. För att få säljas i Sverige så packas det om eller etiketteras om till svenska och det förses med svensk bipacksedel. 

Att parallellhandeln med läkemedel finns beror främst på läkemedelsbolagens olika prissättning i olika länder men också på grund av valutornas olika värde. På så sätt uppstår prisskillnader mellan länder som gör det lönsamt att handla med läkemedel.

Senaste nyheterna

Replik, ingen större risk för falska läkemedel med parallellimport

Läkemedelshandlarna replikerar på en blogg av Denice Kidd på Svensk Farmaci.    I Denice Kidds blogg i Svensk Farmaci kan det framstå som att parallellimporterade läkemedel ...
Läs hela artikeln

Förenkla importen av läkemedel

Altinget publicerade den 30 oktober 2023, en debattartikel från Läkemedelshandlarna om vikten av att underlätta parallellimport av läkemedel från andra EU-länder. Främst genom en mer ...
Läs hela artikeln
Läkemedel

Läkemedelshandlarna fortsätter att rapportera in brister

I april tog Läkemedelshandlarna initiativ till att frivilligt rapportera in brister på läkemedel till Läkemedelsverket under sex månader. Rapporteringen har fungerat bra och förbättrat bilden ...
Läs hela artikeln

Läkemedelshandlarna

Vi bidrar till kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

Parallellimport skapar priskonkurrens på läkemedel där konkurrensen är låg. På så vis skapas kostnadsbesparingar, inom segmenten för patenterade originalläkemedel och för generiska läkemedel med låg konkurrens på marknaden.

Läkemedelshandlarna är en branschförening bestående av medlemsföretag som tillsammans står för en stor majoritet av all parallellimport till Sverige. Föreningen bildades 1998 och har som målsättning att skapa optimala förutsättningar för kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

För att nå våra målsättningar samarbetar vi aktivt med alla relevanta aktörer på den svenska läkemedelsmarknaden; från myndigheter till läkemedelsbolag, distributörer och apotek.

Samtliga medlemmar i Läkemedelshandlarna är försäkrade via LFF – Läkemedelsförsäkringen.