Apotekens returer måste ned

Läkemedelshandlarna har sammanställt en rapport om apotekens returer för 2023. Den visar att apoteken returnerade 6,7 procent av alla förpackningar som läkemedelshandlarnas medlemmar sålde inom ...

Senaste nyheterna

Remiss om det danska förslaget om säkerhetslager

Läkemedelshandlarna har skrivit en remiss kring det danska förslaget om att inkludera parallellhandlade läkemedel i kravet på säkerhetslager. Det strider mot EU-rätten och kommer påverka den ...
Läs hela artikeln

Rapport: Läkemedelshandlarnas branschrapport 2023

Läkemedelshandlarnas Branschrapport för 2023. Parallellimporten av läkemedel har fortsatt gå ner men det finns möjligheter att utveckla den för att minska bristen på läkemedel. I ...
Läs hela artikeln

Debatt: Parallellimporten av läkemedel kan minska bristen

Genomför fem åtgärder för att öka parallellimporten av läkemedel, så att fler bristsituationer kan avhjälpas, föreslår Andreas Rosenlund, vd för Läkemedelshandlarna, i en debattartikel i ...
Läs hela artikeln

Sverige missar läkemedelsbesparingar i vården

Dansk vård har sparat nästan 840 miljoner danska kronor tack vare priskonkurrens på läkemedelsmarknaden, visar en ny dansk studie som presenteras i Bryssel den 21 januari. Anledningen är att den prispressande parallellimporten utgör en dubbelt så stor andel av den totala läkemedelshandeln i Danmark som i Sverige.

Det danska exemplet visar att svensk vård kan spara många miljoner genom att underlätta för handeln och göra smartare upphandlingar.

Parallellimport

Ett läkemedel kan i princip komma till Sverige på två sätt.

  1. Genom att ett tillverkande läkemedelsbolag importerar läkemedlet till Sverige. Så kallad direktimport.
  2. Genom att ett läkemedelshandlande läkemedelsbolag köper ett läkemedel från ett annat EU/EES land och importerar det till Sverige. Så kallad parallellimport.

Ett parallellt inhandlat läkemedel är godkänt för att säljas i EU/EES och det tillverkas i samma fabriker som det direktimporterade läkemedlet. Skillnaden är att det passerat ett annat EU/EES-land innan det kommer till Sverige. För att få säljas i Sverige så packas det om eller etiketteras om till svenska och det förses med svensk bipacksedel. 

Att parallellhandeln med läkemedel finns beror främst på läkemedelsbolagens olika prissättning i olika länder men också på grund av valutornas olika värde. På så sätt uppstår prisskillnader mellan länder som gör det lönsamt att handla med läkemedel.

Senaste nyheterna

Remiss om det danska förslaget om säkerhetslager

Läkemedelshandlarna har skrivit en remiss kring det danska förslaget om att inkludera parallellhandlade läkemedel i kravet på säkerhetslager. Det strider mot EU-rätten och kommer påverka den ...
Läs hela artikeln

Rapport: Läkemedelshandlarnas branschrapport 2023

Läkemedelshandlarnas Branschrapport för 2023. Parallellimporten av läkemedel har fortsatt gå ner men det finns möjligheter att utveckla den för att minska bristen på läkemedel. I ...
Läs hela artikeln

Debatt: Parallellimporten av läkemedel kan minska bristen

Genomför fem åtgärder för att öka parallellimporten av läkemedel, så att fler bristsituationer kan avhjälpas, föreslår Andreas Rosenlund, vd för Läkemedelshandlarna, i en debattartikel i ...
Läs hela artikeln

Läkemedelshandlarna

Vi bidrar till kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

Parallellimport skapar priskonkurrens på läkemedel där konkurrensen är låg. På så vis skapas kostnadsbesparingar, inom segmenten för patenterade originalläkemedel och för generiska läkemedel med låg konkurrens på marknaden.

Läkemedelshandlarna är en branschförening bestående av medlemsföretag som tillsammans står för en stor majoritet av all parallellimport till Sverige. Föreningen bildades 1998 och har som målsättning att skapa optimala förutsättningar för kostnadsbesparande och säker läkemedelsförsörjning genom parallellhandel för den svenska marknaden.

För att nå våra målsättningar samarbetar vi aktivt med alla relevanta aktörer på den svenska läkemedelsmarknaden; från myndigheter till läkemedelsbolag, distributörer och apotek.

Samtliga medlemmar i Läkemedelshandlarna är försäkrade via LFF – Läkemedelsförsäkringen.