Apotekens returer måste ned

Läkemedelshandlarna har sammanställt en rapport om apotekens returer för 2023. Den visar att apoteken returnerade 6,7 procent av alla förpackningar som läkemedelshandlarnas medlemmar sålde inom periodens vara-systemet till apoteken. – Det är för mycket och andelen returer måste ned, säger Andreas Rosenlund, VD på Läkemedelshandlarna.

Under 2023 såg Läkemedelshandlarnas medlemmars försäljning, och apotekens returer, inom periodens vara ut som nedan:

 • Läkemedelshandlarnas medlemmar sålde cirka 1,2 miljoner förpackningar inom periodens vara till apoteken 2023.
 • Det totala försäljningsvärdet var 282 miljoner kronor.
 • Av dessa returnerades 79 000 förpackningar motsvarande 6,7 procent.
 • Krediteringen från apoteken motsvarade 16,6 miljoner kronor motsvarande 5,9 procent av försäljningsvärdet.

– När lagen förändrades och man gav apoteken möjlighet att fritt returnera läkemedel gjordes en bedömning att apotekens returer var 0,8 procent och att 35 procent av dem var på utgången hållbarhet, säger Andreas Rosenlund.

– Nu ser vi att returerna är cirka 800 procent över den siffran inom periodens vara-systemet för Läkemedelshandlarnas medlemmar. I princip alla dessa läkemedel destrueras. Det här är inte hållbart vare sig ekonomiskt, hushållningsmässigt när vi har brist på läkemedel, eller miljömässigt. Andelen returer från apoteken måste komma ner.

Utöver detta finns det också brister i rapporteringen av returerna. Läkemedelshandlarnas medlemmar har granskat de excel-filer som vi får från partihandeln där apotekens returer sammanställts. När vi granskar dem har vi sett följande:

 • Läkemedelsbolag krediterades läkemedel som det inte sålt.
 • Det saknas helt dokumentation från vilket läkemedelsbolag apoteket köpt läkemedlet.
 • Apoteken har köpt identisk vara under säljbar period för produkten som destrueras.
 • Att läkemedlet redan krediteras vid ett annat tillfälle.
 • Att läkemedlet krediteras efter att ha legat tre år på apoteket – behovet kan inte ha funnits av varan.
 • Att det pris som angetts är felaktigt och inte det pris som apoteket köpt läkemedlet för. Vid något tillfälle har priset var många gånger högre än det pris apoteket köpt läkemedlet för.

Vi ser att det går att få ned antalet returer med ett flertal åtgärder:

 1. Att Läkemedelsverket genomför den uppföljning som var planerad efter lagjusteringen 2018.
 2. Att Läkemedelsverket genomför tillsyn kring apoteken och partihandlarnas returhantering.
 3. Att apoteken måste ha en tillfredsställande lagerhantering och ge korrekt information vid returer enligt de spårbarhetskrav som finns. Dokumentation om inköpspris, eventuell kundreservation, volym och datum är minimikrav för att en returorder ska hanteras.
 4. Att apoteken visar att de använder principen först utgånget, först ut i sin lagerhantering på lokalt apotek.
 5. Att kostnaden av bristfälliga hantering ska bäras av den som felar, inte per automatik läkemedelsbolagen.
 6. Att partihandeln, med sin särställning i Sverige, måste ha system där även Läkemedelshandlarnas medlemmars normala intressen säkerställs.
 7. Att införa krav på att fysisk retur kan avkrävas av läkemedelsbolaget. Destruktion på apotek måste accepteras av läkemedelsbolaget.
 8. Att sätt ett tydligt och mätbart mål för hur mycket läkemedel som kan tillåtas kasseras.