Rapporter

Handelsflöde parallellimport

Affordable Medicines Europe, Läkemedelshandlarns systerorganisation i Bryssel, publicerar återkommande rapporter om handelsflödet av  parallellimporterade läkemedel. En vanligt förekommande uppfattning är att parallellimporterade läkemedel inom EU  och EES rör sig från söder till norr eller från öster till väster. Det är

Handelsflöde parallellimport Läs mer »