Frågor & Svar

Priserna på receptbelagda läkemedel varierar mycket mellan EU:s medlemsländer. Själva idén med parallellimport är att importera godkända receptbelagda läkemedel från länder inom EU där priserna är lägre än i Sverige. I dag finns mer än 300 parallellimporterade läkemedel i landet och parallellhandeln står för runt 10 procent av läkemedelsmarknaden. Den legala grunden för parallellimport är Romfördragets målsättning om en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.

Parallellimporten av läkemedel fungerar som prispress. De senaste åren har den bidragit med besparingar på ca över en halv miljard kronor varje år. De pengar man sparar kommer svenska läkemedelskonsumenter till del genom att skapa förutsättningar för apoteken att erbjuda bättre tillgänglighet och ökad servicegrad. Dessutom har parallellimporten en handelsstimulerande påverkan och bidrar till en bättre fungerande läkemedelsmarknad i EU.

Ja, det handlar om samma läkemedel. Tillverkaren är densamma, den aktiva substansen är densamma och sammansättningen är likvärdig. Det som kan skilja sig åt är namnet på produkten, samt utseendet på själva förpackningen och tabletten.

Nej. Generiska läkemedel är kopior på originalläkemedel som tillverkas när patentet har gått ut. Parallellimporterade läkemedel är samma läkemedel som det direktimporterade läkemedlet.

Däremot finns det också generiska läkemedel som parallellimporteras. 

Ja. Läkemedelshandlarna är medlemmar i den europeiska organisationen Affordable Medicines Europe. https://affordablemedicines.eu

Parallellhandel med läkemedel  är lika hårt kontrollerad som all annan läkemedelstillverkning och läkemedelshandel i Sverige och EU och ingår i det europeiska direktivet om förfalskade läkemedel och har samma säkerhetsdetaljer som andra läkemedel.

e-VIS (e-Verifikation i Sverige) är den svenska icke kommersiella förening som driver säkerhetsarbetet kring läkemedel i Sverige. Läs mer på e-vis hemsida.

Medlemmar i föreningen är Läkemedelsindustriföreningen, Föreningen för Generiska Läkemedel och biosimilarer, Läkemedelshandlarna och Läkemedelsdistributörsföreningen.

Parallellimporterade bidrar med nytta till patienterna på flera sätt:

  • Vi får priskonkurrens på läkemedel med patent.
  • Vi får ökad priskonkurrens även på läkemedel som tappat patent, så kallad generika.
  • Vi får direkta besparingar men också indirekta besparingar.
  • Vi får tillgång till överskott på läkemedel, även på läkemedel som det annars varit brist på.
  • Vi får bättre lönsamhet för apoteken som kan köpa in läkemedel till ett lägre pris och sälja det till det av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställda priset.

En av de potentiella farhågorna med parallellhandel är att det kan uppkomma brister i länder där priserna är låga. I Sverige har vi en mycket liten export av läkemedel och den är i grunden beroende av att läkemedelsbolagen släpper läkemedel för export.

Vi anser att fri rörlighet av läkemedel inom EU är positivt där överskott kan exporteras till länder med underskott. På så sätt utjämnas tillgång och priser.

I grunden är tillgången på läkemedel mer beroende av tillverkningsproblem och tillverkningskapacitet än parallellexport. 

Möjligheterna till parallellhandel påverkas av prisskillnader mellan EU-länderna, men också av valutakursfluktuationer.

Sverige har en mycket liten andel läkemedelsexport. Det krävs att läkemedelsbolagen släpper volymer för export vilket sker i mycket ringa omfattning.

Vi tror på fri rörlighet av läkemedel inom EU och det inbegriper även en ökad export av överskott på läkemedel från Sverige. Det är betydligt bättre än den kassation som idag sker av läkemedel. Vi skulle välkomna möjligheten att exportera överskott på läkemedel i Sverige till länder med underskott.

Det pågår diskussioner inom EU för att hitta sätt att stötta länder som har brist på läkemedel genom att omfördela överskott. Här tror vi på en friare marknad som en viktig del, snarare än överstatliga regleringar.

Nej förhållandena förändras då och vi erbjuder alla att köpa dessa läkemedel. Då blir det som vilken beställning som helst och först till kvarn.