Förenkla importen av läkemedel

Altinget publicerade den 30 oktober 2023, en debattartikel från Läkemedelshandlarna om vikten av att underlätta parallellimport av läkemedel från andra EU-länder. Främst genom en mer flexibel prissättning och minskade returer från apoteken.