Debatt: Parallellimporten av läkemedel kan minska bristen

Genomför fem åtgärder för att öka parallellimporten av läkemedel, så att fler bristsituationer kan avhjälpas, föreslår Andreas Rosenlund, vd för Läkemedelshandlarna, i en debattartikel i Dagens Medicin. 

Bristsituationen när det gäller läkemedel har förvärrats de senaste åren. Läkemedelshandeln kan bidra till att avhjälpa en del av dessa brister. En anpassning av regelverket till parallellimportens förutsättningar skulle redan nu kunna öka mängden läkemedel i Sverige.

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicin.