Om läkemedelshandel

Vad är parallelhandel?

Ett läkemedel kan i princip komma till Sverige på två sätt.

  1. Genom att ett tillverkande läkemedelsbolag importerar läkemedlet till Sverige. Så kallad direkt import.
  2. Genom att ett läkemedelshandlande läkemedelsbolag köper ett läkemedel från ett annat EU/EES land och importerar det till Sverige. Så kallad parallellimport.

Ett parallellt inhandlat läkemedel är alltså godkänt för att säljas i EU och det tillverkas i samma fabriker som det direktimporterade läkemedlet. Skillnaden är att det passerat ett annat EU/EES-land innan det kommer till Sverige. För att få säljas i Sverige så packas det om eller etiketteras om på svenska och det förses med svensk bipacksedel. 

Att parallellhandeln med läkemedel alls finns beror på dels valutaskillnader mellan olika länder inom EU/EES, dels genom att läkemedelsbolagen har olika prisstrategier i olika länder. På så sätt uppstår skillnader i pris mellan länder som gör det lönsamt att handla med läkemedel. 

Genom parallellhandeln med läkemedel uppstår en rad positiva effekter.

  • Vi får priskonkurrens på läkemedel med patent.
  • Vi får ökad priskonkurrens även på läkemedel som tappat patent, så kallad generika.
  • Vi får direkta besparingar men också indirekta besparingar.
  • Vi får tillgång till överskott på läkemedel, även på läkemedel som det annars varit brist på.
  • Vi får bättre lönsamhet för apoteken som kan köpa in läkemedel till ett lägre pris och sälja det till det av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställda priset.
Hösten 2023 hölls ett öppet sammanträde i Riksdagens Socialutskott om EUs nya läkemedelslagstiftning. Där beskriv Läkemedelshandlarnas VD, Andreas Rosenlund, hur läkemedelshandeln går till. Läs sammanfattningen från sammanträdet, från sid 29 eller se utsändningen från 2:05.

Nedan film beskriver parallellhandel med läkemedel och kommer från vår systerorganisation i Bryssel, Affordable Medicines Europe.