Studie från Danmark om vinster med parallellimport

Under 2022 publicerade den Danska föreningen för parallell import en studie över besparing som parallellhandeln med läkemedel gav i Danmark. Studien gjordes för året 2021. Totalt beräknas parallellhandeln med läkemedel i Danmark ge en besapring på 740 miljoner danska kronor, i direkta och indirekta besparingar.