Studie från Finland om vinster med parallellimport

Under 2021 publicerade Copenhagen Economics en studie över besparing som parallellhandeln med läkemedel gav i Finland. Studien omfattar åren 2016-2021. Totalt beräknas parallellhandeln med läkemedel i Finland ge besparingar på cirka 41 miljoner EURO, i direkt och indirekta besparingar.