Handelsflöde parallellimport

Affordable Medicines Europe, Läkemedelshandlarns systerorganisation i Bryssel, publicerar återkommande rapporter om handelsflödet av  parallellimporterade läkemedel.

En vanligt förekommande uppfattning är att parallellimporterade läkemedel inom EU  och EES rör sig från söder till norr eller från öster till väster. Det är inte en helt korrekt bild. I Sverige under 2020 kom över 60 procent av alla parallellimporterade läkemedel från andra höginkomstländer som Tyskland. Generellt kan sägas att Frankrike och Tyskland är de främsta exportländerna för läkemedelshandel inom EU/EES.

Läs Affordable Medicines Europes rapport från 2021 här.