Debatt ”Kartlägg hur ofta svenskarna köper illegala läkemedel”

När vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel. Det kan behövas en nationell upplysningskampanj, skriver E-vis styrelse, där  Läkemedelshandlarna ingår, på Dagens Medicins debattsida.

Förfalskade läkemedel utgör ett betydande globalt hot mot liv och hälsa. I Europa är systemet med e-verifikation en effektiv spärr mot falska läkemedel i de legala apotekssystemen. Men när vi handlar alltmer digitalt måste vi stärka kampen mot falska läkemedel.

Läs hela debattartikeln på Dagens Medicins hemsida.