Ny hemsida för Läkemedelshandlarna

Läkemedelshandlarna lanserar idag sin nya hemsida: www.lakemedelshandlarna.se.

– Vi kommer regelbundet publicera nyheter, remisser, artiklar, debattartiklar med mera på hemsida. Ambitionen är en informativ hemsida med aktuell information och att den ska vara en naturlig plats för de som vill veta mer om parallellhandeln med läkemedel, säger Andreas Rosenlund, VD på Läkemedelshandlarna.

Och det kommer finnas anledning att följa utvecklingen under 2024 då det pågår ett flertal processer som kan få stor påverkan på läkemedelshandeln, bland annat:

  • Utredningen om omsättningslager kan få mycket allvarliga konsekvenser för parallellimporterade läkemedel om kraven på lager även omfattar dem. I Finland finns knappt parallellhandeln på de läkemedel som har krav på lagerhållning, det visar hur känslig branschen är.
  • Ett annat område är piloten kring en miljöpremie för läkemedel. Där ser vi att även parallellhandlade läkemedel behöver omfattas och att det behöver finnas krav på transparangs så läkemedelshandlarna kan konkurrera på samma villkor.
  • EU-kommissionen förslag på en ny europeisk läkemedelslagstiftningen kommer också ha stor betydelse för parallellhandeln.

För mer information kontakta:
Andreas Rosenlund, VD, 0703591058
andreas.rosenlund@lakemedelshandlarna.se
Läkemedelshandlarna

Parallellimporterade läkemedel är läkemedel som köps in i andra EU/EES länder och sen säljs i Sverige. Läkemedelshandlarnas medlemmar bidrar till: priskonkurrens på läkemedel med och utan patent, lägre priser på läkemedel, ökad tillgång till läkemedel, besparingar för samhället i periodens vara-systemet och förbättrad marginal för apoteken