Högt tonläge om EU-lagstiftningen

Kommissionens förslag om ny EU-lagstiftning på läkemedelsområdet väcker en del känslor. Vi kan konstatera att tonläget är högt och inte riktigt sakligt.

Dagens Medicin skriver om den nya EU-lagstiftningen i ganska kraftiga ordalag idag den 15 december 2023. Riskerna är överdrivna. Det kommer knappast bli något kaos, vare sig för partihandlare eller periodens vara-systemet.

Om man vill se vad som står föreslår jag att ni läser artikel 81 i nuvarande lagstiftning, 2001/83/eu, och artikel 56 och 167 i EU kommissionens förslag nedan.

Ur artikel 56:
Innehavaren av godkännandet för försäljning av ett läkemedel som släppts ut på marknaden i en medlemsstat ska, inom gränserna för sitt ansvarsområde, säkerställa lämpliga och fortlöpande leveranser av det läkemedlet till partihandlare, apotek eller personer som har tillstånd att lämna ut läkemedel så att patienterna i den berörda medlemsstaten får sina behov tillgodosedda.
Ur artikel 167
2.Personer som bedriver partihandel med ett läkemedel som släpps ut på marknaden i en medlemsstat ska, inom gränserna för sina ansvarsområden, säkerställa lämpliga och fortlöpande leveranser av det läkemedlet till apotek eller personer som har tillstånd att lämna ut läkemedel så att patienterna i den berörda medlemsstaten får sina behov tillgodosedda.

Läs gärna också vårt remissvar till EU-lagstiftningen.