Andreas Rosenlund

Replik, ingen större risk för falska läkemedel med parallellimport

Läkemedelshandlarna replikerar på en blogg av Denice Kidd på Svensk Farmaci.    I Denice Kidds blogg i Svensk Farmaci kan det framstå som att parallellimporterade läkemedel har en högre risk för förfalskningar än direktimporterade läkemedel. Det är felaktigt. Parallellimporterade läkemedel är …

Replik, ingen större risk för falska läkemedel med parallellimport Läs mer »

Förenkla importen av läkemedel

Altinget publicerade den 30 oktober 2023, en debattartikel från Läkemedelshandlarna om vikten av att underlätta parallellimport av läkemedel från andra EU-länder. Främst genom en mer flexibel prissättning och minskade returer från apoteken. Du kan läsa artikeln här.