pinne  
  > OM OSS
pinne  
  > SÅ FUNGERAR PARALLELLIMPORT
pinne  
  > EUROPA
pinne  
  > FRÅGOR & SVAR
pinne  
  > LÄNKAR
pinne  
  > KONTAKT
pinne  
  > PRESS & MEDIA
pinne  
  > HEM
  pinne      

Länkar

Medlemmar i Läkemedelshandlarna

pinne pinne

Paranova Läkemedel AB   Orifarm AB   Cross Pharma AB
pinne        
   
Medartuum AB   Omnia Läkemedel AB   Pharmachim AB
pinne        
     
2care4   Abacus Medicine A/S   EBB Medical AB
pinne        
         
         

Andra leverantörsföreningar i läkemedelsbranschen
Läkemedelsindustriföreningen, LIF
Föreningen för generiska läkemedel, FGL

Läkemedelsgrossister
Oriola
Tamro

Andra organisationer med anknytning till läkemedelsbranschen

Läkemedelsförsäkringsföreningen, LFF

Omstruktureringsbolaget
Läkemedelsverket
Europeiska läkemedelsverket, EMA
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Apoteket AB
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
FASS
European Association of Euro-Pharmaceutical Companies, EAEPC