pinne  
  > OM OSS
pinne  
  > SÅ FUNGERAR PARALLELLIMPORT
pinne  
  > EUROPA
pinne  
  > FRÅGOR & SVAR
pinne  
  > LÄNKAR
pinne  
  > KONTAKT
pinne  
  > PRESS & MEDIA
pinne  
 

> HEM

 

 

 
 
Parallellimporten är med och finansierar apoteksreformen för bättre tillgänglighet och service. Förutsättningar ges för fler apotek, längre öppettider, fler farmacevter och större tjänsteutbud. Igår bidrog vi till fler sjuksköterskor, imorgon till fler farmacevter.

Tillgänglighet av parallell-
importerade läkemedel

Läkemedelshandlarna är en branschförening bestående av 8 medlemsföretag som tillsammans står för ca 98 % av all parallellimport till Sverige. Föreningen bildades 1998 och har som mål att främja utvecklingen av ett transparent och icke-diskriminerande regelverk för parallellimport av läkemedel. Samtliga medlemmar i Läkemedels-handlarna har sina läkemedel försäkrade via LFF – Läkemedelsförsäkringen.

Att värna om en säker och stabil läkemedels-försörjning är mycket viktiga områden för våra medlemmar. Här sker ett nära samarbete med bl.a. Läkemedelsverket, grossister, distributörer och apotek. För att säkerställa maximal läkemedels-försörjning och patientsäkerhet har rutiner etablerats mellan de inblandade parterna, vid risk för eventu-ella bristsituationer.

Läkemedelshandlarna arbetar kontinuerligt och proaktivt för att värna om en säker och stabil läkemedelsförsörjning.

 

Ny affärsmöjlighet för parallellhandeln

- blir prispressare på apoteksmarknaden

Ett av den svenska regeringens lockbeten för att få olika apoteksbolag att etablera sig i Sverige var att erbjuda dem möjligheten att förhandla fram bättre priser på vissa receptbelagda läkemedel, Rx, som ingår i läkemedelsförmånen. Möjligheten till förhandling är begränsad till ett produktsegment som innehåller patentskyddade läkemedel och som därmed inte är utsatt för generisk konkurrens. Apoteksbolagen är därmed hänvisade till att förhandla med tillverkarna av de patentskyddade originalläkemedlen eller företag som parallellimporterar dessa originialprodukter.

Läs mer >>

 

Parallellimporterade läkemedel är säkra originalläkemedel

Läs mer >>

 

pinne
     
 
pinne

NYHETSARKIV


 

 
 

 

 

Läkemedelshandlarna, Swedish Association of Pharma Traders
c/o Cross Pharma AB, Blasieholmsgatan 2, 114 48 Stockholm+46-70 87 87 280, info@lakemedelshandlarna.se