pinne  
  > OM OSS
pinne  
  > SÅ FUNGERAR PARALLELLIMPORT
pinne  
  > EUROPA
pinne  
  > FRÅGOR & SVAR
pinne  
  > LÄNKAR
pinne  
  > KONTAKT
pinne  
  > PRESS & MEDIA
pinne  
  > HEM

  pinne      

Frågor & svar

Vad är parallellimport av läkemedel?

Priserna på receptbelagda läkemedel varierar mycket mellan EU:s medlemsländer. Själva idén med parallellimport är att importera godkända receptbelagda läkemedel från länder inom EU där priserna är lägre än i Sverige. I dag finns mer än 300 parallellimporterade läkemedel i landet och parallellhandeln står för runt 13 procent av läkemedelsmarknaden. Den legala grunden för parallellimport är Romfördragets målsättning om en inre marknad med fri rörlighet för varor och tjänster inom EU.

Är alla företag som jobbar med parallellhandel medlemmar i Läkemedelshandlarna?

Ja, med något undantag.

Varför är det bra att handla med läkemedel?

Parallellimporten av läkemedel fungerar som prispress. De senaste åren har den bidragit med besparingar på ca en halv miljard kronor var je år. De pengar man sparar kommer svenska läkemedelskonsumenter till del genom att skapa förutsättningar för apoteken att erbjuda bättre tillgänglighet och ökad servicegrad. Dessutom har parallellimporten en handelsstimulerande påverkan och bidrar till en bättre fungerande marknad.

Kan man lita på att parallellimporterade läkemedel är lika bra som de läkemedel som kommer direkt från leverantören?

Ja, därför att det handlar om samma läkemedel. Tillverkaren är densamma, den aktiva substansen är densamma och sammansättningen är likvärdig. Det som kan skilja sig åt är namnet på produkten, samt utseendet på själva förpackningen och tabletten.

Är parallellimporterade läkemedel samma sak som generika?

Nej. Generiska läkemedel är kopior på originalläkemedel som tillverkas när patentet har gått ut. Parallellimporterade läkemedel är patenterade originalläkemedel.

Finns det någon europeisk motsvarighet till Läkemedelshandlarna?

Ja. Läkemedelshandlarna är medlemmar i den europeiska organisationen EAECP, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies.

Hur ser Läkemedelshandlarna på problemen med förfalskade läkemedel?

Parallellhandel med läkemedel övervakas av Läkemedelsverket och är lika hårt kontrollerad som all annan läkemedelstillverkning och läkemedelshandel i Sverige. Det är samma regler som gäller. Läkemedelshandlarna tar bestämt avstånd från allt som har med förfalskade läkemedel att göra och vi vill, själva och i samarbete med andra aktörer på marknaden, göra vårt yttersta för att motverka handel med förfalskade läkemedel. Läs mer i bifogad länk...

.