pinne  
  > OM OSS
pinne  
  > SÅ FUNGERAR PARALLELLIMPORT
pinne  
  > EUROPA
pinne  
  > FRÅGOR & SVAR
pinne  
  > LÄNKAR
pinne  
  > KONTAKT
pinne  
  > PRESS & MEDIA
pinne  
  > HEM
  pinne      

Så ska parallellhandeln pressa priserna åt apoteken

- Ny affärsmöjlighet för parallellhandeln

- Blir prispressare på apoteksmarknaden

Ett av den svenska regeringens lockbeten för att få olika apoteksbolag att etablera sig i Sverige var att erbjuda dem möjligheten att förhandla fram bättre priser på vissa receptbelagda läkemedel, Rx, som ingår i läkemedelsförmånen. Möjligheten till förhandling är begränsad till ett produktsegment som innehåller patentskyddade läkemedel och som därmed inte är utsatt för generisk konkurrens. Apoteksbolagen är därmed hänvisade till att förhandla med tillverkarna av de patentskyddade originalläkemedlen eller företag som parallellimporterar dessa originialprodukter. Den prismodell som regering och riksdag har valt för den svenska apoteksmarknaden innebär att apoteksaktörerna framöver kan förhandla till sig bättre priser på vissa patentskyddade receptbelagda läkemedel inom förmånen. Prisförhandlingarna skapar en ny affärsmöjlighet för de företag som är inriktade på parallellimport, pi, av läkemedel från andra delar av Europa. Christina Örtorp, ordförande i branschorganisationen Läkemedelshandlarna och vice vd på parallellhandelsbolaget Medartuum, har stora förhoppningar.

- Regeringens övergripande mål med omregleringen av apoteksmarknaden är att ge konsumenterna ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och ett bättre tjänsteutbud. Men service och fler apotek kostar - och som en del i finansieringen för regeringen över parallellimportens besparingsvinster från landstingen till apoteken. Nu blir parallellimporten en del av finansieringen av denna nya tid, säger Christina Örtorp. Hon konstaterar att parallellhandelsbranschen för närvarande ser ”oerhört positivt” på marknadsförutsättningarna inför framtiden.

- Vi räknar med att det kommer att finnas en enormt stor efterfrågan på parallellimporterade originalläkemedel framöver, tack vare att apoteksaktörerna genom att välja produkter från oss kan förbättra sin lönsamhet. Inköp av parallellimporterade läkemedel är ju faktiskt apoteksaktörernas enda möjlighet att förbättra sina marginaler på det receptbelagda sortimentet, säger Christina Örtorp. Hon tror att det faktum att tillgången på parallellimporterade läkemedel är begränsad sannolikt innebär att apoteksaktörerna så snabbt som möjligt kommer att försöka köpa dessa produkter.

Parallellhandelsbolagen konkurrerade tidigare - i den prismodell som nu är på väg att fasas ut - genom att erbjuda marknadenslägsta pris i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets prisdatabas. Den aktör som erbjöd lägsta pris fick leverera till apoteken under en månad. Den korta tid som företagen får leverera i den ”gamla” prismodellen har inneburit att den svenska läkemedelsmarknaden har jämförts med en ”spot-marknad”.


- Det är vår förhoppning att den nya prismodellen innebär att apoteksbolagen och vi gör överenskommelser som löper över längre tid. Det ger oss bättre förutsättningar än tidigare att erbjuda kontinuitet i leveranserna och att riskerna för restnotering minskar, säger Christina Örtorp. Hon har fått rapporter från flera av Läkemedelshandlarnas medlemsföretag som har blivit kontaktade av apoteksaktörer.


- Alla medlemmar i Läkemedelshandlarna har märkt rörelsen. Det är tydligt att apoteksaktörerna är mer eller mindre aktiva på det här området, säger Christina Örtorp. Under den utrednings- och lagstiftningsprocess som skapat den nya apoteksmarknaden var parallellhandelns branschorganisationer mycket kritiska till att Sverige skulle överge en prismodell som med sina inbyggda konkurrensmekanismer skapade årliga besparingar på cirka en halv miljard kr för staten och skattebetalarna.

- Vi inom parallellhandeln var negativa till att det skulle vara möjligt att förhandla om original, eftersom vi ansåg att den befintliga prismodellen erbjöd en transparent och väl fungerande marknadsplats. Nu har politikerna valt att förändra prismodellen som innebär att parallellhandeln får en ny funktion. På sätt och vis byter vi sida, genom att vi går från att med vår prispress ha bidragit till att sänka läkemedelsnotan, till att vi nu framför allt bidrar till apoteksaktörernas intjäning samt finansieringen, säger Christina Örtorp.

I den prismodell som är på väg att fasas ut var det obligatoriskt för apotekspersonalen att byta till billigaste medicinskt likvärdiga alternativ. Detta obligatorium finns inte kvar vad gäller utbyte mellan parallellimporterade original och direktimporterade originalprodukter. Hur hanterar parallellhandeln den nya situationen?

- Vi räknar med att de lägre priser som vi parallellhandelsföretag erbjuder kommer att vara den morot som innebär att apoteksaktörerna kommer att köpa in så mycket parallellimporterade produkter som möjligt. Om de kan förhandla sig till ett lägre pris så bidrar det ju till deras lönsamhet. Det vi hoppas och tror är att förhandlingsmöjligheten har bidragit till att så många nya aktörer har etablerat sig på den svenska apoteksmarknaden, säger Christina.

Kommer det att vara även andra faktorer än prisnivån som avgör om apoteken köper parallellimporterade produkter?

- Det återstår att se. Det är ju fritt fram för förhandlingar om både priser och villkor mellan läkemedelsleverantörerna och apoteksaktörerna, under förutsättning att apoteksaktörerna inte överstiger det takpris som TLV har fastställt med sina utpriser på apoteken. Politikerna har ju lämnat denna del av prisbildning helt till parterna på marknaden att utforma på egen hand, säger Christina Örtorp.

Läkemedelshandlarna befarade under den utredningsprocess som ledde fram till riksdagsbeslutet om prismodellen i april förra året, att införandet av en förhandlingsmodell för patenterade läkemedel i förmånen skulle eliminera parallellimporten från den svenska marknaden. Hur ser ni på denna farhåga i dag?

- Den farhåga vi har är att apoteksaktörerna, för att komma åt så stora vinster som möjligt på kort sikt, pressar parallellhandelsbolagen så hårt att de accepterar priser som är på så låga nivåer att de inte gör det möjligt att överleva i ett längre perspektiv. Men vi tror inte att detta kommer att inträffa, eftersom apoteksaktörerna inser att det på sikt inte kommer att finnas någon prispress på patentskyddade läkemedel om parallellhanden inte kan överleva på marknaden, säger Christina Örtorp.

Kommer de parallellhandelsföretagen i Sverige att behöva rekrytera ny personal som kan arbeta med prisförhandlingar med apoteksaktörerna?

- Det kan bli så att vi behöver rekrytera personal inom marknad och försäljning. Det kan också vara så att vi behöver rekrytera personal med ny och annan kompetens än vi i dag har tillgång till i parallellhandelsbolagen. Men det är ännu alltför tidigt att säga något bestämt om hur detta kommer att utvecklas, säger Christina Örtorp.

Källa: Nyhetsbrevet Pharma Report. Nummer 11 den 21 december 2009