pinne  
  > OM OSS
pinne  
  > SÅ FUNGERAR PARALLELLIMPORT
pinne  
  > EUROPA
pinne  
  > FRÅGOR & SVAR
pinne  
  > LÄNKAR
pinne  
  > KONTAKT
pinne  
  > PRESS & MEDIA
pinne  
 

> HEM

 

 

 
 
NYHETSARKIV
 

Angående TLV:s rapport om parallellimport

2014-03-24 publicerade TLV rapporten Apotekens bruttoresultat 2012 – en analys av parallell-importens betydelse, om parallellhandelnseffekt på apotekskedjornas resultat. Läkemedelshandlarna kommenterar:

  • Visst har parallellimporten ökat under 2009-2012 som ett givet resultat av en starkare krona och lagstiftarens intention att ge apoteksaktörerna rätt att förhandla inköpspriser. Det är tillfredsställande att konstatera att parallellimporten bidragit till att fler apotek öppnats med bättre tillgänglighet som resultat.

  • Det vi inte känner igen är den nivå på brutto-vinst för parallellimport som presenteras i rapporten för 2012. Anledningen kan vara att TLV med hjälp av IMS, som bärande del av analysen, jämfört priser mellan olika länder rakt av. Parallellimport till Sverige är en del av en starkt konkurrensutsatt europeisk marknad, där utbud och efterfrågan per produkt vid varje enskilt tillfälle styr priset. Är efterfrågan hög - och det kan vi ju konstatera att den är – går priserna upp.

    Stockholm den 25/3 2014

 

Piratkopierade läkemedel - ett hot mot hälsan

LÄS MER

2012-06-07

Parallellimporten av Rx nådde 11,7% i juli men kan öka mer

 Marknaden för parallellimporterade receptbelagda läkemedel, Rx, ökar stadigt. I juli var andelen parallellimport av den totala Rx-marknaden uppe i 11,7 procent. För bara två år sedan var andelen nere på cirka 7,5 procent. Det säger Christina Örtorp, ordförande i Läkemedelshandlarna, branschförening för parallellimportföretag, i vår serie med centrala beslutsfattare i läkemedelsvärlden. - Den stärkta svenska kronan i relation till framför allt euron har starkt bidragit till ökningen. Samtidigt har pundet inte kunnat visa samma utveckling utan stannat kvar på svagare nivåer. Därför har de brittiska bolagen utvecklat en starkare export vilket har ökat tillgången på varor för den skandinaviska marknaden. I Tyskland har staten sett över kostnaderna för läkemedel och dragit i handbromsen. Även det har stärkt möjligheterna för de svenska parallellimportbolagen att få del i utbudet på den europeiska marknaden, säger Christina Örtorp. En annan orsak till utvecklingen är, enligt henne, att de svenska apotekskedjorna fått allt större medvetenhet om parallellimportens fördelar och möjligheter. Samtidigt utvecklar apotekskedjorna successivt nytt förbättrat systemstöd för styrning och kontroll vilket gör att potentialen kan utnyttjas fullt ut, säger Christina Örtorp.

2011-08-08

Viktigt reda ut prismodellerna om parallellimport

På frågan vad som varit viktigast för Läkemedelshandlarna hittills under 2011, svarar Christina Örtorp, vd för Läkemedelshandlarna, att mycket har handlat om den nya prismodellen för parallellimporterade läkemedel.

- Prismodellen trädde i kraft i samband med omregleringen och har nu fungerat i praktiken under drygt ett års tid. Men i modellen finns oklarheter som inträffar när generisk konkurrens uppstår och det sker ett "skifte" mellan de två olika prismodellerna, säger Christina Örtorp.

Hon konstaterar att det uppstår en krock mellan den prismodellen som gäller i utbytesgrupper utan generisk konkurrens och den prismodell som gäller i utbytesgrupper med generisk konkurrens. Denna krock mellan två modeller har orsakat bekymmer på apoteken och lett till frekvent kommunikation mellan apoteken, Läkemedelshandlarna och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

? Förhoppningsvis tar TLV hänsyn till våra synpunkter på de ändrade föreskrifter och allmänna råd om prissättning av utbytbara läkemedel med mera, som enligt uppgift kommer att träda ikraft under hösten, säger Christina Örtorp.

På europeisk nivå arbetar Läkemedelshandlarna bland annat med det EU-direktiv som ska förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i den legala distributionskedjan.

? Här måste alla ta sitt ansvar, säger hon.

PHO: Vilka blir de två-tre viktigaste frågorna för Läkemedelshandlarna under resten av 2011?

? Vi ser en potential att ytterligare öka parallellimportens andel på den svenska marknaden. Kan de svenska apotekskedjorna ytterligare förbättra och förfina sina beställnings- och expeditionssystem så kommer stora fördelar att uppnås, avslutar Christina Örtorp.

2011-08-08

Parallellimporten på väg att återhämta sig

Värdet på den svenska marknaden för parallellimport, PI, med läkemedel har sedan slutet av 2008 sjunkit i takt med att euron har stärkts i förhållande till den svenska valutan. Men trenden har vänt under våren, enligt parallellhandelsföretagens branschorganisation Läkemedelshandlarna.

2010-06-29

Oro över högre avgiftsnivåer

Läkemedelsverket vill höja läkemedelsbolagens avgifter till myndigheten med sammanlagt 3,9 procent – men de betalande företagen protesterar ...

LÄS MER länk till extern sida

2010-05-19

Parallellimporten har minst nio liv

Parallellimporten i Sverige spåddes en livslängd på max fem år. Men efter nästan femton år lever parallellimportörerna fortfarande ...

LÄS MER

2010-05-19

 

 

 

Parallellhandeln fick ny roll på apoteksmarknaden:

- Från att ha haft en roll som prispressare åt staten och landstingen....

LÄS MER

2010-05-19

Läkemedelsförsäkringen i Östnytt:

Östnytt har uppmärksammat att de nya reglerna för generikautbyte kan medföra att patienter riskerar att få läkemedel utan adekvat försäkring. I en kommentar säger VD Anders Öhlén: - Jag är mycket positivt till att problematiken har uppmärksammats ....

LÄS MER

2009-12-10

 

Pressmeddelande: Läkemedelshandlarna välkomnar EU-förslag om patientsäkerhet...

LÄS MER

2009-12-10

Ny ledning i Läkemedelshandlarna

Christina Örtorp har utsetts till ny ordförande i Läkemedelshandlarnam branschföreningen för landets parallellimportörer av läkemedel.

Jag har fått styrelsens förtroende att leda Läkemedelshandlarna i en spännande tid då omregleringen av apoteksmarknaden ska genomföras. Vi inom Läkemedelshandlarna ser positivt på de utmaningar och möjligheter den nya apoteksmarkanden skapar för parallellhandeln, säger Christina Örtorp.

2009-01-07

Läs hela pressmeddelandet här >>

Svårt att få tag i Subutex i Europa, artikel i Svenska Dagbladet...

LÄS MER

2008-11-17

Pressmeddelande: Domslut seger för parallellhandel med läkemedel...

LÄS MER

2008-09-17

Mikael Magnusson ny vd för Läkemedelshandlarna.

LÄS MER

2008-02-06

Ytterligare ett sätt att svartmåla.. LÄS MER
2007-09-26

Inbjudan, Pressträff...

LÄS MER
2007-10-08

Nu byter vi namn till "Läkemedelshandlarna"...

LÄS MER
2007-09-12

Linda Gaspar ny ledamot i Läkemedelshandlarnas styrelse...

LÄS MER
2007-08-28

 

 

 

pinne
     
 
pinne

 


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Läkemedelshandlarna, Swedish Association of Pharma Traders
c/o Cross Pharma AB, Blasieholmsgatan 2, 114 48 Stockholm, tel +46 (0)70-87 87 280, info@lakemedelshandlarna.se